צילום

באפשרותך להוסיף/לערוך את הטקסט,
ברגע שסיימת לעצב את המוצר, לחץ על כפתור"לחץ לאישור והזמנת המוצר שעיצבת" על מנת לצפות בעיצוב הסופי ולאשרו,
בצע פעולה זו עבור כל הצדדים (אם קיימים), ולחץ על "המשך" על מנת לבחור כמות להדפסה.